Privacy Policy

Updated at 30-04-2023

IELTS ꌗⓞNG NGỮ ("chúng tôi", "của chúng tôi" hoặc "của chúng ta") cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích cách thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng và tiết lộ bởi IELTS ꌗⓞNG NGỮ.Chính sách bảo mật này áp dụng cho trang web của chúng tôi và các phân miền liên quan (tổng thể là dịch vụ của chúng tôi) cùng với ứng dụng của chúng tôi, IELTS ꌗⓞNG NGỮ. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn cho biết rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với việc thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách bảo mật này và Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.
Definitions and key terms
Để giải thích mọi thứ một cách rõ ràng nhất có thể trong Chính sách bảo mật này, mỗi khi bất kỳ thuật ngữ nào được đề cập, chúng sẽ được định nghĩa chặt chẽ như sau:
 • Cookie: một lượng nhỏ dữ liệu được tạo ra bởi một trang web và được lưu trữ bởi trình duyệt web của bạn. Nó được sử dụng để xác định trình duyệt của bạn, cung cấp phân tích dữ liệu, ghi nhớ thông tin về bạn như ngôn ngữ hoặc thông tin đăng nhập.
 • Khách hàng: đề cập đến công ty, tổ chức hoặc cá nhân đăng ký để sử dụng Dịch vụ IELTS ꌗⓞNG NGỮ để quản lý mối quan hệ với khách hàng hoặc người sử dụng dịch vụ.
 • Thiết bị: bất kỳ thiết bị kết nối internet nào như điện thoại, máy tính bảng, máy tính hoặc bất kỳ thiết bị nào khác có thể được sử dụng để truy cập IELTS ꌗⓞNG NGỮ và sử dụng dịch vụ.
 • Mỗi thiết bị kết nối với Internet đều được gán một số gọi là địa chỉ giao thức Internet (IP). Những số này thường được gán thành các khối địa lý. Một địa chỉ IP thường có thể được sử dụng để xác định vị trí mà thiết bị đó kết nối với Internet.
 • Dữ liệu cá nhân: bất kỳ thông tin nào trực tiếp, gián tiếp hoặc liên quan đến thông tin khác - bao gồm số nhận dạng cá nhân - cho phép xác định hoặc có thể xác định được một cá nhân tự nhiên.
 • Service: refers to the service provided by IELTS ꌗⓞNG NGỮ as described in the relative terms (if available) and on this platform. -Third-party service: refers to advertisers, contest sponsors, promotional and marketing partners, and others who provide our content or whose products or services we think may interest you. -Website: IELTS ꌗⓞNG NGỮ.”’s” site, which can be accessed via this URL: https://ielts-song-ngu.com/ -You: a person or entity that is registered with IELTS ꌗⓞNG NGỮ to use the Services.
 • Third-party service: được định nghĩa là các nhà quảng cáo, nhà tài trợ cuộc thi, đối tác quảng bá và marketing và những người cung cấp nội dung hoặc sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi nghĩ rằng có thể gây hứng thú cho bạn.
 • Website: trang web của IELTS ꌗⓞNG NGỮ, có thể truy cập thông qua URL này: https://ielts-song-ngu.com/.
Information automatically collected-
Khi bạn truy cập vào nền tảng của chúng tôi, một số thông tin như địa chỉ Protocol Internet (IP) và/hoặc đặc tính trình duyệt và thiết bị sẽ tự động được thu thập. Thông tin này có thể được sử dụng để kết nối máy tính của bạn với Internet. Thông tin khác được tự động thu thập có thể là tên đăng nhập, địa chỉ email, mật khẩu, thông tin về máy tính và kết nối như loại và phiên bản plug-in trình duyệt và cài đặt múi giờ, hệ điều hành và nền tảng, lịch sử mua hàng (đôi khi được tổng hợp với thông tin tương tự từ người dùng khác), địa chỉ đầy đủ của Định vị tài nguyên thống nhất (URL) trên trang web mà có thể bao gồm ngày và giờ; số cookie; các phần của trang web bạn đã xem hoặc tìm kiếm; và số điện thoại bạn sử dụng để gọi đến Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu trình duyệt như cookie, Flash cookie (còn được gọi là Flash Local Shared Objects) hoặc dữ liệu tương tự trên một số phần của trang web của chúng tôi để ngăn chặn gian lận và cho các mục đích khác. Trong quá trình truy cập, chúng tôi có thể sử dụng các công cụ phần mềm như JavaScript để đo lường và thu thập thông tin phiên bao gồm thời gian phản hồi trang, lỗi tải xuống, thời gian truy cập vào các trang cụ thể, thông tin tương tác trang (như cuộn trang, nhấp chuột và di chuột qua), và các phương pháp được sử dụng để điều hướng khỏi trang. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin kỹ thuật để giúp xác định thiết bị của bạn cho mục đích ngăn chặn gian lận và chẩn đoán.Khi bạn truy cập, sử dụng hoặc duyệt qua platform của chúng tôi, chúng tôi tự động thu thập một số thông tin nhất định. Thông tin này không tiết lộ danh tính cụ thể của bạn (như tên hoặc thông tin liên lạc), nhưng có thể bao gồm thông tin thiết bị và sử dụng, chẳng hạn như địa chỉ IP, các đặc điểm trình duyệt và thiết bị, hệ điều hành, ngôn ngữ ưa thích, URL trang trỏ về, tên thiết bị, quốc gia, vị trí và thông tin về ai và khi nào bạn sử dụng platform của chúng tôi, cùng với các thông tin kỹ thuật khác. Thông tin này chủ yếu được sử dụng để duy trì an ninh và hoạt động của platform của chúng tôi, cũng như cho mục đích phân tích và báo cáo nội bộ của chúng tôi.
Personnel
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để (1) cập nhật hoặc sửa thông tin của bạn, (2) thay đổi sở thích của bạn liên quan đến thông tin và các thông tin khác mà bạn nhận được từ chúng tôi, hoặc (3) nhận được một bản ghi của thông tin chúng tôi có liên quan đến bạn. Những cập nhật, sửa đổi, thay đổi và xóa này sẽ không ảnh hưởng đến thông tin khác mà chúng tôi duy trì, hoặc thông tin mà chúng tôi đã cung cấp cho bên thứ ba theo Chính sách Bảo mật này trước khi cập nhật, sửa đổi, thay đổi hoặc xóa đó được thực hiện.
Sale of Business
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các bên thứ ba như sau:
 • Các bên thứ ba mà bạn yêu cầu hoặc cho phép chúng tôi tiết lộ thông tin.
 • Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, chẳng hạn như dịch vụ lưu trữ, xử lý thanh toán, quảng cáo, phân tích dữ liệu, dịch vụ khách hàng và các công ty khác cung cấp cho chúng tôi các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi.
 • Bất kỳ bên thứ ba nào mà chúng tôi cho rằng cần thiết hoặc thích hợp để tuân thủ các luật pháp, quy định, yêu cầu pháp lý hoặc quy trình pháp lý hợp lý hoặc để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an ninh của IELTS ꌗⓞNG NGỮ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Bất kỳ bên thứ ba nào mà chúng tôi cho rằng là cần thiết hoặc thích hợp để ngăn ngừa hoặc giải quyết các hành vi vi phạm các điều khoản sử dụng của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi sẽ không bán, cho thuê hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào với các mục đích tiếp thị hoặc quảng cáo mà không có sự đồng ý của bạn.
Affiliates
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin (bao gồm thông tin cá nhân) về bạn cho các Đối tác liên kết của chúng tôi. Với mục đích của Chính sách Bảo mật này, "Đối tác liên kết" có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát, bị kiểm soát bởi hoặc chung quyền kiểm soát với IELTS ꌗⓞNG NGỮ, cho dù là bằng sở hữu hoặc bằng cách khác. Bất kỳ thông tin liên quan đến bạn mà chúng tôi cung cấp cho các Đối tác liên kết của chúng tôi sẽ được xử lý bởi những Đối tác liên kết đó theo các điều khoản trong Chính sách Bảo mật này.
Your Consent
Chúng tôi đã cập nhật Chính sách Bảo mật của chúng tôi để cung cấp cho bạn sự minh bạch hoàn chỉnh về những gì được thiết lập khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi và cách nó được sử dụng. Bằng cách sử dụng trang web / ứng dụng của chúng tôi, đăng ký tài khoản hoặc thực hiện một giao dịch mua hàng, bạn đồng ý với Chính sách Bảo mật của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản của nó.
Links to Other Websites
Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho Dịch vụ của chúng tôi. Dịch vụ có thể chứa liên kết đến các trang web khác không được vận hành hoặc kiểm soát bởi IELTS ꌗⓞNG NGỮ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, độ chính xác hoặc quan điểm được thể hiện trên các trang web đó, và các trang web đó không được điều tra, giám sát hoặc kiểm tra độ chính xác hoặc đầy đủ bởi chúng tôi. Vui lòng nhớ rằng khi bạn sử dụng một liên kết để đi từ Dịch vụ đến một trang web khác, Chính sách bảo mật của chúng tôi sẽ không còn có hiệu lực. Việc duyệt và tương tác trên bất kỳ trang web nào khác, bao gồm những trang web có liên kết trên nền tảng của chúng tôi, đều phải tuân theo các quy tắc và chính sách riêng của trang web đó. Những bên thứ ba này có thể sử dụng cookie hoặc các phương pháp khác để thu thập thông tin về bạn.
Cookies
IELTS ꌗⓞNG NGỮ sử dụng "Cookie" để xác định các khu vực của trang web mà bạn đã truy cập. Một Cookie là một mảnh dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn bởi trình duyệt web của bạn. Chúng tôi sử dụng Cookie để tăng cường hiệu suất và chức năng của trang web / ứng dụng của chúng tôi, nhưng không bắt buộc cho việc sử dụng trang web / ứng dụng của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu không có các cookie này, một số chức năng như video có thể trở nên không khả dụng hoặc bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin đăng nhập của bạn mỗi khi bạn truy cập trang web / ứng dụng vì chúng tôi sẽ không thể nhớ rằng bạn đã đăng nhập trước đó. Hầu hết các trình duyệt web có thể được thiết lập để vô hiệu hóa việc sử dụng Cookies. Tuy nhiên, nếu bạn vô hiệu hóa Cookies, bạn có thể không thể truy cập chức năng trên trang web của chúng tôi đúng cách hoặc hoàn toàn không thể truy cập được. Chúng tôi không bao giờ đặt Thông tin nhận dạng cá nhân trong Cookies.
Remarketing Services
Chúng tôi sử dụng dịch vụ remarketing. Remarketing là gì? Trong marketing số, remarketing (hoặc retargeting) là thực hành hiển thị quảng cáo trên internet đến những người đã ghé thăm trang web của bạn. Nó cho phép công ty của bạn trông như đang "theo dõi" người dùng trên internet bằng cách hiển thị quảng cáo trên các trang web và nền tảng mà họ sử dụng nhiều nhất.
Kids’ Privacy
Chúng tôi không đối tượng đến bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân có thể xác định được từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và nhận thấy rằng con của bạn đã cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi mà không được xác nhận bởi sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để loại bỏ thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.
Changes To Our Privacy Policy
Chúng tôi có thể thay đổi Dịch vụ và các chính sách của chúng tôi, và có thể cần phải thay đổi Chính sách Bảo mật này để phản ánh chính xác Dịch vụ và chính sách của chúng tôi. Trừ khi yêu cầu khác theo luật, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn (ví dụ, thông qua Dịch vụ của chúng tôi) trước khi chúng tôi thực hiện thay đổi Chính sách Bảo mật này và cho bạn cơ hội xem xét chúng trước khi chúng có hiệu lực. Sau đó, nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ bị ràng buộc bởi Chính sách Bảo mật được cập nhật. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách Bảo mật này hoặc bất kỳ Chính sách Bảo mật được cập nhật nào, bạn có thể xóa tài khoản của mình.
Third-Party Services
Chúng tôi có thể hiển thị, bao gồm hoặc cung cấp nội dung của bên thứ ba (bao gồm dữ liệu, thông tin, ứng dụng và các sản phẩm dịch vụ khác) hoặc cung cấp liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba ("Dịch vụ bên thứ ba").
Bạn thừa nhận và đồng ý rằng IELTS ꌗⓞNG NGỮ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ Dịch vụ bên thứ ba nào, bao gồm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, hợp lệ, tuân thủ bản quyền, hợp pháp, độ lịch sự, chất lượng hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của chúng. IELTS ꌗⓞNG NGỮ không có trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác đối với bất kỳ Dịch vụ bên thứ ba nào.
Dịch vụ bên thứ ba và liên kết đến chúng được cung cấp hoàn toàn để thuận tiện cho bạn và bạn truy cập và sử dụng chúng hoàn toàn trên sự đồng ý và rủi ro của bạn và phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của bên thứ ba đó.
Tracking Technologies
 • CookiesChúng tôi sử dụng Cookies để cải thiện hiệu suất và chức năng của trang web / ứng dụng của chúng tôi nhưng không bắt buộc để sử dụng. Tuy nhiên, nếu không có cookies này, một số chức năng như xem video có thể không khả dụng hoặc bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin đăng nhập mỗi khi truy cập vào trang web / ứng dụng vì chúng tôi sẽ không thể nhớ rằng bạn đã đăng nhập trước đó.
 • Local StorageLocal Storage đôi khi được gọi là DOM storage, cung cấp cho ứng dụng web các phương pháp và giao thức để lưu trữ dữ liệu phía máy khách. Web storage hỗ trợ lưu trữ dữ liệu bền vững, tương tự như cookies nhưng với khả năng lưu trữ tăng cường đáng kể và không có thông tin được lưu trữ trong tiêu đề yêu cầu HTTP.
Information about General Data Protection Regulation (GDPR)
Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin từ bạn nếu bạn đến từ Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA), và trong phần này của Chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích chính xác cách và tại sao dữ liệu này được thu thập, và cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu này khỏi việc sao chép hoặc sử dụng sai cách.
What is personal data?
Dữ liệu cá nhân là bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến một cá nhân có thể được xác định hoặc đã được xác định. GDPR bao gồm một phạm vi rộng lớn các thông tin có thể được sử dụng độc lập, hoặc kết hợp với các thông tin khác, để xác định một cá nhân. Dữ liệu cá nhân vượt xa tên hoặc địa chỉ email của một người. Một số ví dụ bao gồm thông tin tài chính, quan điểm chính trị, dữ liệu di truyền, dữ liệu sinh trắc học, địa chỉ IP, địa chỉ vật lý, định hướng tình dục và sắc tộc.
The Data Protection Principles include requirements such as:
 • Các dữ liệu cá nhân được thu thập phải được xử lý một cách công bằng, hợp pháp và minh bạch và chỉ nên được sử dụng một cách hợp lý mà người đó có thể hi vọng.
 • Dữ liệu cá nhân chỉ nên được thu thập để đáp ứng một mục đích cụ thể và chỉ nên được sử dụng cho mục đích đó.
 • Tổ chức phải xác định lý do tại sao họ cần dữ liệu cá nhân khi thu thập nó.
 • Dữ liệu cá nhân không được giữ quá lâu so với mục đích sử dụng của nó.
 • Người được bảo vệ theo GDPR có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của chính họ.
 • Họ cũng có thể yêu cầu một bản sao của dữ liệu của mình và yêu cầu cập nhật, xóa, hạn chế hoặc chuyển dữ liệu của mình đến tổ chức khác.
Individual Data Subject’s Rights – Data Access, Portability and Deletion
Chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng của mình đáp ứng các yêu cầu về quyền dữ liệu cá nhân của GDPR. Halal MUI xử lý hoặc lưu trữ tất cả các dữ liệu cá nhân trên các nhà cung cấp đã được kiểm tra đầy đủ và tuân thủ DPA. Chúng tôi lưu trữ tất cả các cuộc trò chuyện và dữ liệu cá nhân trong vòng 6 năm trừ khi tài khoản của bạn bị xóa. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ xóa toàn bộ dữ liệu theo Điều khoản Dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi, nhưng sẽ không giữ nó lâu hơn 60 ngày.Chúng tôi nhận thức rằng nếu bạn đang làm việc với khách hàng EU, bạn cần cung cấp cho họ khả năng truy cập, cập nhật, khôi phục và xóa dữ liệu cá nhân. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn! Chúng tôi đã được thiết lập để tự phục vụ từ đầu và luôn cung cấp cho bạn quyền truy cập vào dữ liệu của mình và dữ liệu của khách hàng của bạn. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẵn sàng giải đáp bất kỳ câu hỏi nào bạn có về việc làm việc với API.
Contact Us
Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào
Hỗ trợ
Chat ngay